Kjemi

Isobarisk

Isobarisk


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Kompetanseområde - termodynamikk

Endringer i tilstanden er isobariske når trykket s forblir konstant eller trykkendringen er null:

s=konst.ellerds=0

Se også: isokore, isoterm, isobar, isenthalpe, isentropisk, adiabatisk

Læringsenheter der begrepet behandles

Fasediagrammer over rene stoffer30 min.

KjemiGenerell kjemivæsker

Et fasediagram er en skjematisk fremstilling av faser som funksjon av temperatur og trykk. Trykk-temperaturdiagrammet illustrerer dermed forholdene et stoff er fast, flytende eller gassformig under. Denne læringsenheten tar for seg detaljene i fasediagrammer, ved å bruke eksempelet vann og karbondioksid.


Video: Sonus Faber Guarneri (Kan 2022).