Kjemi

Distribusjonslikevekter

Distribusjonslikevekter


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Hvis man legger til et stoff A som er løselig i begge væsker til et tofasesystem av to ublandbare væsker I og II, fordeles A inntil en likevektstilstand er etablert:

EN.JEG.EN.II

I denne likevektstilstanden endrer like mange A-molekyler seg fra fase I til fase II som i motsatt retning. Hvis A er tilstede i samme form i begge faser, det vil si at det ikke oppstår dissosiasjoner eller assosiasjoner og konsentrasjonen av A ikke blir for høy, gjelder Nernsts distribusjonslov (1891), som er et spesialtilfelle av masseaksjonsloven:

K=α=EN.JEG.EN.II

Forholdet mellom konsentrasjonene kalles fordelingskoeffisienten og er konstant og uavhengig av den totale mengden A. Som alle likevektskonstanter er Kaller imidlertid temperaturavhengig og ellers bestemt av egenskapene til de to væskene og det oppløste stoffet. Hvis likevektskonsentrasjonene til de to fasene plottes mot hverandre for forskjellige totale mengder A, oppnås fordelingsisotermen som en rett linje med skråningen K.

Beregninger av konsentrasjoner eller fordelingskoeffisienter kan utføres så vel som for andre likevekter.

Nernsts fordelingslov gjelder imidlertid ikke for alle distribusjonslikevekter. For eksempel er konsentrasjonsforholdet for fordelingen av benzosyre mellom vann og benzen sterkt avhengig av den totale mengden benzosyre:

Tab. 1
B.(Vann)[mmolL.-1]B. (benzen) [mmolL.-1]B.(benzen)B.(Vann)B.2 (benzen)B.(Vann)2
4,8836,47,50,764
8,0085,610,70,671
16,0033821,10,660
23,775331,80,670

Benzosyre er stort sett udissosiert i vann, men assosieres i det ikke-polare løsningsmidlet benzen for å danne doble molekyler:

B.(Vann)B.2 (benzen)

Likevektsforholdet følger da ikke den lineære formen til Nernsts fordelingslov, men lyder etter ligningen

K =B.2 (benzen)B.(Vann)2Kommentarer:

 1. Joen

  The realities of the modern market are such that quite often we, consumers, are deceived by unscrupulous suppliers of goods and services. Specialists, sales consultants, whose advice you will find in the articles of this website, will help to avoid this.

 2. Iker

  Relevans er høflighet av emnet. Det er bra at vi har lagt ut denne artikkelen. Skriv mer.

 3. Parke

  Funny, I showed it to my friends

 4. Febar

  Jeg gratulerer, det virker utmerket idé for meg er

 5. Grafere

  Ganske riktig! Det er en god idé. Den er klar til å støtte deg.Skrive en melding