Kjemi

Reseptorklasser

Reseptorklasser


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Signalkaskader ved reseptorer i cytoplasma eller kjerne

Mens de fleste signalmolekyler er hydrofile eller til og med ladede forbindelser, er det også noen som på grunn av sin lipidløselighet kan penetrere cellemembranen og derfor binde seg til reseptorer i cytoplasmaet eller i cellekjernen. De korresponderende reseptorene har to forskjellige bindingsregioner: et bindingssted for hormonet og et DNA-bindingssted Når hormonet har bundet seg, migrerer hormon-reseptorkomplekset etter dimerisering inn i cellekjernen med DNA som bærer av den genetiske informasjonen . Komplekset kan feste seg til visse deler av DNA-tråden via DNA-bindingsstedet. Dette aktiverer transkripsjonen av de korresponderende genene og tilsvarende RNA frigjøres i cytoplasmaet for å produsere det relevante proteinet på ribosomene. Selve celleresponsen er den hormoninduserte syntesen av ett eller flere proteiner.


Video: Eclairs cake! (Kan 2022).