Kjemi

Aluminium

Aluminium


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Har du problemer med å forstå emnet i aluminium? Da kan det hende du mangler følgende grunnleggende:

Borgruppe - gruppeoversikt30 min.

KjemiUorganisk kjemiKjemi av grunnstoffene

Denne læringsenheten gir en oversikt over elementene i borgruppen, inkludert viktige fysiske og kjemiske egenskaper.

Form for representasjon av det periodiske systemet30 min.

KjemiGenerell kjemiPeriodiske tabell

Det periodiske system er et av kjemikerens viktigste verktøy. Den gir en oversikt over de kjemiske grunnstoffene Ordningsprinsippet er basert på grunnstoffenes fysiske og kjemiske likheter på den ene siden, og deres atomnummer på den andre. I dag brukes i hovedsak den lange formen til det periodiske system.

Periodiske tabell20 min.

KjemiGenerell kjemiPeriodiske tabell

Denne læringsenheten forklarer strukturen til det periodiske systemet for de kjemiske elementene.


Anodisering: forskjellige lagtykkelser for ulike bruksområder

Anodiseringen kan utføres i forskjellige lagtykkelser, avhengig av ønsket påføring av materialet. Det skilles mellom lag på 5, 10, 15, 20 og 25 mikrometer. Innendørsapplikasjoner har allerede en lagtykkelse på 5 - 10 mikrometer. For utendørsplasseringer, velg vanligvis tykkelser på 15 til 20 mikron. Det ekstreme, 25 mikron, brukes til maskinering som skal tåle mye fra miljøet. Tenk på den brukes langs kysten, der den salte sjøluften gjør sin innflytelse, eller i industrimiljøer hvor det brukes mange tunge kjemikalier.


Aluminium

Som det tredje vanligste grunnstoffet i jordskorpen er aluminium en naturlig komponent i drikkevann og mange matvarer. Hovedkilden til aluminiuminntak for befolkningen generelt er kosthold, selv om de naturlige nivåene i maten kan variere mye. De største naturlige kildene er frokostblandinger, grønnsaker, teblader, urter, krydder og kakao. Imidlertid kan aluminiuminntaket noen ganger øke betydelig ved bruk av aluminiumholdige tilsetningsstoffer og råvarer eller inntak av aluminiumholdige medisiner. Den kan imidlertid også øke ytterligere gjennom inntak av matvarer hvis aluminiuminnhold er teknologisk økt.

Mens inntak av aluminium av mennesker gjennom vanlig mat tidligere ble ansett som trygt, er det økende bekymring som følge av økt total eksponering for aluminium. Det er fortsatt behov for forskning for å vurdere farene ved økte aluminiumkonsentrasjoner. Uansett bør imidlertid den samlede risikoen fra unngåelig aluminiumforurensning reduseres.