Kjemi

Massespektrometri

Massespektrometri


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Tilsetninger til matrisestoffer

Antallet forhåndsdannede ioner i den kondenserte fasen kan økes ved å tilsette syrer, baser eller salter til matrisen. Tilsetningen av har vist seg å være spesielt fordelaktig N/ACl til forbindelser som inneholder hydroksyl-, eter- eller estergrupper. Da dannes ionene [M + Na] fortrinnsvis+ eller [M + Cl]-. Det tilsatte stoffet skal velges ut fra kjemiske hensyn.

Eksempel 1

Man kan oppnå protonering av aminogruppen ved å tilsette syrer til stoffer som inneholder aminogrupper. Jo mer syre som tilsettes eller jo sterkere syren er, jo mer skifter likevekten til reaksjonen gitt nedenfor til siden av de protonerte aminogruppene.

R.-NH2+H+EN.R.-NH3++EN.

Dannelsen av ioner fremmes altså ved tilsetning av syre.

Eksempel 2

Tilsetning av salter til polare forbindelser fremmer dannelsen av ioner. Hvis blandinger av natrium- og kaliumsalter tilsettes (eller hvis disse ionene er tilstede i prøvematrisen!), observeres et par signaler med en forskjell på 16 masseenheter i spektrene. Dette signalet er et resultat av vedlegget av begge N/A23+ i tillegg til K39+.


Video: 2D GC-MS eli kaksiulotteinen kaasukromatografia-massaspektrometri - MaTek (Kan 2022).