Kjemi

SN2 - Andre ordens nukleofil substitusjon

SN2 - Andre ordens nukleofil substitusjon


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Nukleofiler kl S.N2Reaksjoner

Det er et stort antall SNReaksjoner, de involverer alltid konkurranse mellom den angripende nukleofilen og den utgående gruppen. Nukleofilene er ofte anioner, som vanligvis brukes som litium-, natrium- eller kaliumsalter. Noen representative eksempler på slike nukleofiler er:

 • Metallalkoksyder, med alkoholatet som den reagerende nukleofilen
 • Metallkarboksylater, med karboksylatanion som nukleofil
 • Metalltioloater med sulfidet som en anionisk gruppe
 • Metallcyanider, med cyanid-anion som det nukleofile senteret

Nøytrale molekyler med et ensomt elektronpar kan også reagere som nukleofiler, som aminer eller vann.Nukleofiler har alltid et ensomt elektronpar og er derfor også baser og kan dermed også resultere i eliminasjonsreaksjoner. De kjemiske begrepene basicitet og nukleofilisitet er imidlertid ikke å likestille! Konkurransen mellom basisiteten og nukleofilisiteten til nukleofilen er avgjørende for produktforholdet.

definisjon
Nukleofilisitet er en kinetisk størrelse som indikerer hvor raskt et molekyl eller ion reagerer. Ved basicitet er det derimot kun posisjonen til reaksjonslikevekten som er beskrevet.Kommentarer:

 1. Elam

  Det autoritative svaret

 2. Shaktill

  Post something else

 3. Icarus

  Jeg kan se etter lenken på et nettsted med en enorm mengde informasjon om gjenstand for interesse for deg.

 4. Donovan

  I apologize, but this variant does not suit me.Who else can breathe?

 5. Birney

  Indeed and as I did not realize earlier

 6. Dovev

  I thought, and removed the problem

 7. Jaykell

  Til hvilken tid?Skrive en melding