Kjemi

Legemiddeldesign: Grunnleggende

Legemiddeldesign: Grunnleggende


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Strukturbasert legemiddeldesign

I motsetning til den kombinatoriske tilnærmingen til legemiddeldesign, som er basert på screening av et stort antall forbindelser som har blitt syntetisert tilfeldig, er strukturbasert design, som navnet antyder, avhengig av kunnskap om strukturen til målet og/ eller andre allerede kjente legemidler. I det første tilfellet er skjermingen i forgrunnen, i det andre tilfellet designet. Den strukturbaserte tilnærmingen brukes derfor også som en rasjonell eller målrettet (målrettet) Kalles medikamentdesign. Den er basert på den grunnleggende antagelsen at effekten av et stoff skyldes dets mer eller mindre intensive binding til målmolekylet. Det antas videre at de to molekylene i denne konformasjonen, referert til som aktive eller bundne, oppfører seg både geometrisk og kjemisk komplementær til hverandre og derved forårsaker bioaktiviteten. I de fleste tilfeller oppnår et stoff bare en biologisk effekt hvis det passer inn i den spesifikke bindingslommen til et mål og dokker (f.eks. i det aktive sentrum av et enzym) og dermed hindrer tilgang til den naturlige liganden.

Tekniske krav

Det strukturbaserte designet er nært knyttet til bruken av den mest moderne maskinvare og programvare. Derfor blir den strukturbaserte tilnærmingen ofte referert til som datastøttet design (beregningsmessig design) utpekt. Her kombineres kunnskapen om mekanismene for legemiddeleffekter og de underliggende molekylære interaksjonene med moderne visualiseringsteknikker, detaljerte energiberegninger og geometriske betraktninger (kvantitative struktur-effekt-forhold,kvantitative struktur-aktivitet-relasjoner = QSAR). Resultatene av slike analyser brukes til å forske på omfattende molekylære databaser og dermed begrense søket etter nye, potente aktive ingredienser til noen få kandidater.

Strukturbasert legemiddeldesign er en ung disiplin fordi den er basert på metoder og teknologier som bare har vært tilgjengelig siden 1880-tallet. Spesielt viktig grunnleggende er:

 1. Kraftige prokaryote og eukaryote ekspresjonssystemer som er i stand til å oppnå tilstrekkelige mengder proteiner for strukturell analyse og design.
 2. Forbedringer i instrumentering og metodikk for røntgenstrukturanalyse (røntgenkrystallografi) og NMR-spektroskopi (kjernemagnetisk resonansspektroskopiDe forkortet tiden det tok å avklare strukturer betydelig. Ved å bruke disse metodene økte antallet kjente 3D-strukturer av biomolekylære mål dramatisk. For eksempel inneholder proteindatabasen til Research Collaboratory for Structural Bioinformatics (RCSB), Protein Data Bank (PDB), for tiden mer enn 21 000 3D-strukturer av proteiner (http://www.pdb.org).
 3. Automatisering og miniatyrisering av bioaktivitetsscreeninger har resultert i eksponentielt reduserte utviklingstider.
 4. Selv om et rasjonelt legemiddeldesign basert på kunnskap om 3D-strukturen også er mulig uten bruk av datamaskin, fikk den strukturbaserte tilnærmingen sin fulle betydning først i kombinasjon med moderne datateknologi. I dag finnes det et mangfold av såkalte docking-programmer som beregner kandidater for binding til et mål fra stadig voksende stoffdatabaser. En annen gruppe applikasjonsprogramvare lar bindingsaffiniteten til nye stoffer estimeres ut fra deres struktur.


Video: Farmacokinetiek: Wat doet het lichaam met een medicijn? (Juli 2022).


Kommentarer:

 1. Taburer

  Jeg blir med. Jeg er enig i alt ovenfor.

 2. Tedmond

  Denne meldingen, fantastisk))), jeg liker den :)

 3. Dene

  Gratulerer, ideen din er bare perfektSkrive en melding