Kjemi

Geometrisk optikk

Geometrisk optikk


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Linsetyper

Konvergerende linse

På grunn av linsens slipelikning avhenger brennvidden f en linse fra radiene r1,r2 av de to sfæriske flatene, hvorved tegnkonvensjonen for brytning må overholdes. Med positiv brennvidde f det er en konvergerende linse, som skylder navnet sitt til evnen til å samle inn parallelle innfallende stråler i fokalplanet (se figur og bilde over). Fokalplanet er området som inneholder brennpunktet og er vinkelrett på den optiske aksen. Ved å konsentrere energien til de parallelle strålene i ett punkt (som ellers ville vært fordelt over et større område), kan lett antennelig materiale, som holdes på denne avstanden foran linsen, settes i brann – derav navnet fokal. punkt. På grunn av reversibiliteten til strålebanen, er alle stråler som passerer gjennom brennpunktet parallelle bak linsens akse. Generelt, for den konvergerende linsen, forenes parallelle stråler i ett punkt i fokalplanet. Vi vil bruke denne egenskapen senere for bildekonstruksjon av en konvergerende linse. sørget for nlinse>nluft brennvidden og dermed brytningskraften blir positiv hvis linsen er tykkere i midten enn på utsiden.

Divergerende linse

Hvis brennvidden til et objektiv er negativ, er det en divergerende linse. Med en slik linse kan ikke lysstråler fokuseres; den genererer bare virtuelle bilder. Hvis stråler faller på linsen parallelt med den optiske aksen som vist ovenfor, vises de for en observatør bak linsen etter brytning få. Parallelle stråler som faller inn i alle vinkler ser ut til å komme etter avbildning gjennom linsen fra et felles punkt som ligger i objektsidens brennplan. I motsetning til den konvergerende linsen har den divergerende linsen et virtuelt opprinnelsespunkt av det samme i stedet for en reell forening av de parallelle strålene.


Databeskyttelseserklæring

Vi driver nettsidene våre i henhold til følgende prinsipper: Vi forplikter oss til å overholde lovbestemmelsene om databeskyttelse og streber etter å alltid ta hensyn til prinsippene om dataunngåelse og dataminimering.

1. Navn og adresse på den ansvarlige

Personen som er ansvarlig i henhold til den generelle databeskyttelsesforordningen og andre nasjonale databeskyttelseslover i medlemslandene i Den europeiske union samt andre databeskyttelsesforskrifter er:

databeskyttelse north GmbH
Dr. Uwe Schl & aumlger
E-post: [email protected]
Telefon: 0421/6966320

Vi har utformet vår databeskyttelseserklæring i henhold til prinsippene om klarhet og åpenhet. Men hvis det er noen uklarheter med hensyn til bruken av ulike begreper, kan de tilsvarende definisjonene sees her.

3. Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Vi behandler dine personopplysninger som ditt etternavn og fornavn, din e-postadresse og IP-adresse etc. kun dersom det er juridisk grunnlag for dette. I henhold til den generelle databeskyttelsesforordningen er det spesielt tre forskrifter som kommer i betraktning her:

 1. Du har gitt oss ditt samtykke til behandling av dine personopplysninger for ett eller flere formål, Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a GDPR. I denne sammenheng vil du bli informert i detalj av oss om formålet eller formålene med behandlingen, og ditt uttrykkelige samtykke vil bli dokumentert av oss.
 2. Behandlingen av dine personopplysninger er nødvendig for oppfyllelse av en kontrakt eller for gjennomføring av pre-kontraktuelle tiltak med deg, Art.6 Para.1 S.1 lit.b GDPR.
 3. Behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å ivareta våre legitime interesser, med mindre dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter veier tyngre enn dem, Art.6 Para.1 S.1 lit.f GDPR.

Vi vil imidlertid alltid påpeke for deg på de respektive punkter på hvilket rettslig grunnlag behandlingen av dine personopplysninger finner sted.

4. Overføring av personopplysninger

En overføring av dine personopplysninger til tredjeparter for andre formål enn de som er oppført nedenfor, finner ikke sted. Vi gir kun dine personopplysninger videre til tredjeparter hvis:

 1. Du har gitt ditt uttrykkelige samtykke i samsvar med artikkel 6 paragraf 1 S. 1 lit.
 2. overføringen i henhold til art 6 paragraf 1 S. 1 lit.
 3. Det er en rettslig forpliktelse for overføring i henhold til artikkel 6 paragraf 1 S. 1 lit.
 4. dette er lovlig tillatt og påkrevd i henhold til artikkel 6 paragraf 1 setning 1 bokstav b GDPR for behandling av kontraktsforhold med deg.

5. Lagringstid og sletting

Vi lagrer alle personopplysninger som du overfører til oss bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som disse dataene ble overført til eller så lenge dette er påkrevd ved lov. Når formålet er oppfylt og/eller den lovbestemte oppbevaringsperioden er utløpt, vil dataene bli slettet eller blokkert av oss.

6. SSL-kryptering

Denne nettsiden bruker SSL-kryptering av sikkerhetsgrunner og for å beskytte overføringen av konfidensielt innhold, som forespørslene du sender til oss som nettstedsoperatør. Du kan kjenne igjen en kryptert forbindelse ved at adresselinjen til nettleseren endres fra & bdquohttp: // "til & bdquohttps: //" og ved låsesymbolet i nettleserlinjen.

Hvis SSL-krypteringen er aktivert, kan ikke dataene du sender til oss leses av tredjeparter.

7. Innsamling og lagring av personopplysninger samt deres type og bruksformål

Når du besøker nettsiden

Når du besøker nettstedet vårt, sender nettleseren som brukes på enheten din automatisk informasjon til serveren på nettstedet vårt. Denne informasjonen lagres midlertidig i en såkalt loggfil. Følgende informasjon registreres uten noen handling fra din side og lagres til den automatisk slettes:

 • IP-adressen til den anmodende datamaskinen
 • Dato og tidspunkt for tilgang
 • Navn og URL til filen som ble kalt opp
 • Nettleseren som brukes og, hvis aktuelt, operativsystemet til datamaskinen din og navnet på tilgangsleverandøren din

Opplysningene nevnt vil bli behandlet av oss til følgende formål:

Data som gjør det mulig å trekke konklusjoner om deg, som IP-adressen din, slettes senest etter 7 dager. Skulle vi lagre dataene utover denne perioden, vil disse dataene bli pseudonymisert slik at de ikke lenger kan tildeles deg.

Det rettslige grunnlaget for databehandling er art. 6 paragraf 1 S. 1 lit.f GDPR. Vår legitime interesse følger av datainnsamlingsformålene som er oppført ovenfor. Ikke i noe tilfelle bruker vi de innsamlede dataene for å trekke konklusjoner om deg personlig.

Kontaktskjema / e-postkontakt

Vi gir deg et skjema på nettsiden vår slik at du kan kontakte oss når som helst. For å bruke kontaktskjemaet er det nødvendig å oppgi navn på en personlig hilsen og en gyldig e-postadresse for å kontakte oss slik at vi vet hvem forespørselen kom fra og kan behandle den.

Hvis du sender oss forespørsler ved hjelp av kontaktskjemaet, dine opplysninger fra forespørselsskjemaet, inkludert kontaktopplysningene du oppga der, samt din IP-adresse i samsvar med Art. 6 Para Din forespørsel er gjort eller behandlet for å ivareta vår legitime interesse, nemlig å utøve vår forretningsvirksomhet.

Du er også velkommen til å sende oss en e-post ved å bruke e-postadressen som er oppgitt på nettsiden vår. I dette tilfellet lagrer og behandler vi e-postadressen din og informasjonen du oppgir i e-posten i henhold til Art 6 Paragraf 1 lit b og f GDPR for å behandle meldingen din.

Henvendelsene og tilhørende data vil bli slettet senest 3 måneder etter mottak, med mindre de er påkrevd for et videre kontraktsforhold.

8. Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på nettsiden vår. Informasjonskapsler er små datapakker som nettleseren din lager automatisk og som lagres på enheten din når du besøker nettsiden vår. Disse informasjonskapslene brukes til å lagre informasjon i forbindelse med terminalenheten som brukes. En personlig identifikasjon av din person er ikke mulig gjennom informasjonskapslene. Dataene som behandles av informasjonskapsler er nødvendige for de nevnte formålene for å ivareta våre og tredjeparters legitime interesser i henhold til Art. 6 Paragraf 1 lit.f GDPR.

De fleste nettlesere aksepterer automatisk informasjonskapsler på grunn av nettleserinnstillingene. Du kan imidlertid konfigurere nettleseren din på en slik måte at enten ingen informasjonskapsler lagres på enheten din eller at det i det minste vises en melding før en ny informasjonskapsel lagres. Hvis du deaktiverer informasjonskapselfunksjonen helt i nettleseren din, kan det hende du ikke kan bruke alle funksjonene på nettstedet vårt.

I det følgende forklarer vi de forskjellige typene informasjonskapsler vi bruker:

Midlertidige informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler som lar oss gjenkjenne deg når du besøker nettstedet vårt igjen og bruker tjenestene våre. Dette betyr at du ikke trenger å gjøre de oppføringene og innstillingene du gjorde sist gang på nytt. Disse midlertidige informasjonskapslene lagres på sluttenheten din i en bestemt tidsperiode.

Navn: cookie_consent
Kategori: Nødvendig
Type: Sesjon
Denne informasjonskapselen lagres i maksimalt 2 år eller til du omdefinerer ditt samtykke til bruk av informasjonskapsler. Oppgave: Lagrer ditt samtykke til bruk av informasjonskapsler for denne nettsiden.

9. Analyse- og sporingsverktøy

Vi bruker ingen analyse- eller sporingsverktøy på nettsiden vår.

10. Rettigheter til den registrerte

Du har følgende rettigheter:

Informasjonsskranken

I henhold til Art. 15 GDPR har du rett til å be om informasjon om dine personopplysninger behandlet av oss. Denne retten til informasjon omfatter informasjon om

 • behandlingsformålene
 • kategoriene av personopplysninger
 • mottakerne eller kategoriene av mottakere som dataene dine har blitt eller vil bli utlevert til
 • den planlagte lagringsperioden eller i det minste kriteriene for å fastsette lagringsperioden
 • eksistensen av en rett til retting, sletting, begrensning av behandling eller innsigelse
 • eksistensen av en rett til å klage til en tilsynsmyndighet
 • opprinnelsen til dine personopplysninger, med mindre vi har samlet dem
 • eksistensen av automatisert beslutningstaking inkludert profilering og, om nødvendig, meningsfull informasjon om deres detaljer

Utbedring

I henhold til Art. 16 GDPR har du rett til umiddelbar retting av uriktige eller ufullstendige personopplysninger lagret av oss.

Sletting

I henhold til Art. 17 GDPR har du rett til å be om umiddelbar sletting av dine personopplysninger fra oss, med mindre ytterligere behandling er nødvendig av en av følgende grunner:

 • å utøve retten til ytrings- og informasjonsfrihet
 • å oppfylle en rettslig forpliktelse som krever behandling etter EUs lov eller medlemslandene som den ansvarlige er underlagt, eller å utføre en oppgave som er i allmenn interesse eller i offentlig myndighetsutøvelse som er betrodd til den ansvarlige
 • Av hensyn til allmenn interesse på folkehelseområdet i samsvar med Art. 9 Paragraf 2 lit. h og i samt Art. 9 Paragraf 3 GDPR
 • For arkiveringsformål i allmenn interesse, vitenskapelige eller historiske forskningsformål eller for statistiske formål i samsvar med artikkel 89 paragraf 1 GDPR, i den grad loven nevnt under punkt a) er egnet til å umuliggjøre realiseringen av målene for denne behandlingen. eller alvorlig svekket
 • for etablering, utøvelse eller forsvar av rettskrav

Begrensning av behandling

I henhold til Art. 18 GDPR kan du be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger av en av følgende grunner:

 • Du bestrider nøyaktigheten av dine personopplysninger.
 • Behandlingen er ulovlig og du nekter å slette personopplysningene.
 • Vi trenger ikke lenger personopplysningene for behandlingsformål, men du trenger dem for å hevde, utøve eller forsvare juridiske krav.
 • Du protesterer mot behandlingen i henhold til Art. 21 Paragraf 1 GDPR.

Orientering

Hvis du har bedt om retting eller sletting av dine personopplysninger eller en begrensning av behandlingen i henhold til Art. 16, Art. 17 Paragraph 1 og Art. 18 GDPR, vil vi informere alle mottakere som dine personopplysninger har blitt utlevert til fordi, dette viser seg å være umulig eller er forbundet med en uforholdsmessig innsats. Du kan be oss informere deg om disse mottakerne.

Overføring

Du har rett til å motta personopplysningene du har gitt oss i et strukturert, vanlig og maskinlesbart format. Du har også rett til å be om overføring av disse dataene til en tredjepart, forutsatt at behandlingen ble utført ved hjelp av automatiserte prosedyrer og basert på samtykke i samsvar med Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a eller Art. 9 Paragraf 2 lit a eller basert på en kontrakt i samsvar med Artikkel 6 Paragraf 1 Setning 1 Bokstav b GDPR.

Tilbakekall

I henhold til artikkel 7 paragraf 3 GDPR har du rett til å tilbakekalle ditt samtykke til oss når som helst. Å trekke tilbake samtykket ditt påvirker ikke lovligheten av behandlingen som utføres på grunnlag av ditt samtykke frem til tilbaketrekningspunktet. I fremtiden vil vi ikke lenger ha lov til å fortsette databehandling som var basert på ditt tilbakekalte samtykke.

Klage

I henhold til Art 77 GDPR har du rett til å klage til en tilsynsmyndighet dersom du mener at behandlingen av dine personopplysninger bryter med GDPR.

Motsigelse

Hvis dine personopplysninger behandles på grunnlag av legitime interesser i henhold til art. 6 paragraf 1 S. 1 lit f GDPR, har du rett til å motsette deg behandlingen av dine personopplysninger i henhold til art. din spesielle situasjon eller innsigelsen er rettet mot direktereklame. I sistnevnte tilfelle har du en generell innsigelsesrett, som vi iverksetter uten å spesifisere den spesielle situasjonen. Dersom du ønsker å benytte deg av din angre- eller innsigelsesrett, er det tilstrekkelig med en e-post til [email protected].

Automatisert vedtak i enkeltsaker inkludert profilering

Du har rett til ikke å bli utsatt for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling – inkludert profilering – som har rettsvirkninger for deg eller som i vesentlig grad påvirker deg på lignende måte. Dette gjelder ikke dersom vedtaket

 1. er nødvendig for inngåelse eller oppfyllelse av en kontrakt mellom deg og oss
 2. er tillatt på grunnlag av lovbestemmelser i EU eller medlemslandene som vi er underlagt, og disse lovbestemmelsene inneholder passende tiltak for å ivareta dine rettigheter og friheter samt dine legitime interesser
 3. skjer med ditt uttrykkelige samtykke

Disse avgjørelsene kan imidlertid ikke være basert på spesielle kategorier av personopplysninger i henhold til artikkel 9 paragraf 1 GDPR, med mindre artikkel 9 paragraf 2 lit a eller g GDPR gjelder og passende tiltak er iverksatt for å beskytte dine rettigheter og friheter og dine legitime interesser.

Med hensyn til tilfellene nevnt i i) og iii), tar vi rimelige tiltak for å ivareta rettighetene og frihetene samt dine legitime interesser, inkludert i det minste retten til å få en persons inngripen fra vår side, for å uttrykke våre egne synspunkt og å bestride avgjørelsen tilhører.

11. Kontraktsforhold

Inngåelse av kontrakt

Som en del av etableringen av kontraktsforholdet behandles kun personopplysningene som er absolutt nødvendige for gjennomføringen av kontrakten i samsvar med Art. 6 Para. 1 S. 1 lit.

Hvis du også gir frivillig informasjon, vil den kun bli behandlet på grunnlag av samtykket du har gitt i henhold til Art.6 Para.S.1 lit a GDPR1. Vi bruker denne frivillige informasjonen for å tilby en kundevennlig tjeneste og for å kontinuerlig forbedre den.

Kundekonto

Du har muligheten til å opprette en kundekonto hos oss. For dette formålet, i tillegg til dine personopplysninger for kontraktsbehandling, lagres og behandles andre frivillige opplysninger samt kjøpene du har gjort hos oss tidligere. Du kan når som helst ringe dem og få en oversikt over kjøpene du har gjort hos oss. Disse dataene brukes for å sikre at du enkelt kan logge på med påloggingsdataene dine for ditt neste kjøp. Det skal også hjelpe deg med å kontrollere kjøpsaktivitetene dine.

Det rettslige grunnlaget er basert på samtykket du har gitt i henhold til Art 6 Paragraf 1 Setning 1 Bokstav a GDPR.

Du har når som helst mulighet til å endre eller slette dataene dine på kundekontoen og slette kontoen som helhet. Hvis du bruker denne funksjonen, slettes kundekontoen din og alle dataene den inneholder umiddelbart.

Videresending av data for frakt

Vi videreformidler dataene som er nødvendige for utsendelse av varene våre (fornavn og etternavn, adresse, e-postadresse, telefonnummer om nødvendig på grunn av fraktsending av varer) til den aktuelle leverandøren av frakttjenester for varsling/koordinering av leveringen av varer og levering av varene.

Det rettslige grunnlaget for offentliggjøring følger av artikkel 6 paragraf S. 1 lit b GDPR.

I denne sammenhengen videreformidler vi dataene dine til en av følgende leverandører av frakttjenester. Du vil da motta ytterligere informasjon om behandlingen av dataene dine fra dem:

DPD Deutschland GmbH, Wailandtstra & szlige 1, ZIP / By: 63741 Aschaffenburg, Telefon: 06021 843-0, E-post: info [at] dpd.com https://www.dpd.com/de/siteutilities/data_protection

12. Endring av databeskyttelseserklæringen

Skulle vi endre databeskyttelseserklæringen vil dette bli angitt på nettsiden og de registrerte kundene vil bli informert om dette på e-post.


Jeg aner ikke hvordan jeg gjør dette! Kan du gjøre regnestykket for meg (begynnelsen)? Jeg har hvis jeg gjør det med denne oppgaven:
f = g * b / g + b
sett inn g på høyre side og f på venstre 2 ganger, så får jeg ikke noe resultat.

grensebetingelser
b + g = 72 cm
b = 5g

- & gt 5g + g = 72cm - & gt g = 72/6 cm = 12cm
- & gt b = 60 cm

f = g * b / (g + b) - & gt sett inn tren

kA der du har vanskeligheter der, måtte du gi alt du bare måtte omorganisere og løse opp.


Optikk

de optikk (fra det greske optikos "relaterer til å se") er teorien om lys, det vil si om de elektromagnetiske bølgene som kan oppfattes med det menneskelige øyet. I tillegg til synlig lys (bølgelengde 380–780 nm), er de tilstøtende bølgelengdeområdene i det infrarøde og ultrafiolette spektralområdet også gjenstand for optikk.

Den fysiske optikken er delt inn i Stråleoptikk, den Bølgeoptikk og Kvanteoptikk. På hvert av disse områdene antas det ulike tilnærminger Lysteorier slutten. Oppfatningen av farger er ikke en direkte del av fysikken, da denne er sterkt påvirket av biologisk-nevrologiske prosesser.

 • de Stråleoptikk (geometrisk optikk) antar at lyset sprer seg i en rett linje, dvs. at lysstrålene kan representeres av geometriske stråler eller rette linjer og at deres kurs følger geometriske lover. Grunnlaget for strålingsoptikken er Snellius sin brytningslov og den såkalte. Fermats prinsipp, ifølge hvilken lyset alltid velger den veien som tar minst tid (og ikke nødvendigvis den korteste).
  Ved hjelp av stråleoptikk kan du undersøke og tolke refleksjon og brytning under lysets forplantning, f.eks. B. strålebanene gjennom linser og prismer som brukes i optiske enheter som forstørrelsesglass, teleskoper, mikroskoper, kameraer.
 • de Bølgeoptikk kan forklare fenomenene diffraksjon, interferens og polarisering med ideen om lys som et bølgefenomen. Det grunnleggende er Huygens prinsipp og de elektromagnetiske Maxwell-ligningene, som optikk blir en del av elektrodynamikken med.
 • I Kvanteoptikk Til slutt genereres lyset som en strøm av bølgepakker (fotoner eller Lett kvantum) tolket. Slik kan samspillet mellom lys og materie beskrives.

Siden partikler i kvantefysikk må tilskrives bølgeegenskaper (materiebølger), kan partikkelstråler også behandles i henhold til bølgeoptiske lover. Man snakker da om partikkeloptikk, spesielt om Elektronoptikk.


Geometrisk optikk

I Stråleoptikk eller geometrisk optikk fokus er på lysets strålingsegenskaper.
En punktlignende lyskilde sender ut lysstråler divergerende i alle retninger av rommet. Passasjen av lys i homogene medier er alltid rett.

Dette fenomenet undersøkes i strålingsoptikk og de resulterende effektene vurderes og evalueres.
En lyskilde med kondensatorlinse og spaltemembran er egnet som lyskilde. På denne måten oppnås rette og parallelle lysstråler.

Våre studentarbeidsbøker om optikk

Tematisk koordinerte studentarbeidsbøker er tilgjengelig for studentkoffertene. Det er individuelt eller inn 6-delt økonomisett med løsninger:

Lyskilder og tilbehør

Bør være på skolen din Strømforsyning og Magnetiske tavler ikke er tilgjengelig, kan du selvfølgelig også motta dem i dokumentert kvalitet fra oss. Det samme gjelder også individuelle spesialenheter. Populære blant våre kunder er:


Geometrisk optikk

geometrisk optikk, Stråleoptikk, Optikkfelt som opererer med strålens grunnleggende konsept, hvorved disse strålene kan realiseres av både partikkel- og lysstråler. Teoretisk sett er stråleoptikk et resultat av bølgeoptikk som et begrensende tilfelle av svært korte bølgelengder λdvs. λ liten sammenlignet med alle karakteristiske lengder av problemet, spesielt sammenlignet med diameteren på åpninger og membraner. Strålebanen til strålene som kommer fra ethvert punkt bestemmes generelt av Fermats prinsipp, som, med en tilsvarende definisjon av brytningsindeksen, kan brukes på både lysoptikk og partikkeloptikk (elektron- og ioneoptikk) og spesielt strålebane også med kontinuerlig variabel brytningsindeks. Dette tilfellet er regelen i partikkeloptikk, mens det i lysoptikk vanligvis er en plutselig endring i brytningsindeksen ved grensesnittene mellom ulike medier. Fermats prinsipp fører til rettlinjet forplantning av strålene i hvert homogent medium, til reversibiliteten til strålebanen og til lovene for refleksjon og brytning ved grenseflatene. Når det gjelder lys, blir alle fenomener basert på lysets bølgenatur, spesielt alle diffraksjonseffekter, neglisjert.historie: Med antikkens tilnærminger (Euklids katoptri og Ptolemaios dioptri), var Alhazens arbeid og oppdagelsen av den korrekte brytningsloven (W. Snellius 1621, R. Descartes 1629) grunnlaget frem til 1600-tallet den geometriske optikken opprettet. Deres anvendelse førte til oppfinnelsen av teleskopet (Lippershey) og mikroskopet (H. og Z. Janssen) på begynnelsen av 1600-tallet. Fra midten av 1600-tallet utviklet det seg ulike ideer om lysets natur, særlig bølgeteorien (F. M. Grimaldi og R. Hooke 1665, C. Huygens 1678) og korpuskulær teorien (I. Newton 1704). Andre halvdel av 1800-tallet brakte kunnskapen om lysets elektromagnetiske natur (J.C. Maxwell 1864) samt en første atomistisk tolkning ved hjelp av elektronteori (H.A. Lorentz 1892-95).

Leserens mening

Hvis du har kommentarer til innholdet i denne artikkelen, kan du informere redaksjonen på e-post. Vi leser brevet ditt, men ber om forståelse for at vi ikke kan svare alle.

Stabsbind I og II

Silvia Barnert
Dr. Matthias Delbrück
Dr. Reinald iskrem
Natalie Fischer
Walter Greulich (redaktør)
Carsten Heinisch
Sonja Nagel
Dr. Gunnar Radons
MS (Optikk) Lynn Schilling-Benz
Dr. Joachim Schüller

Christine Weber
Ulrich Kilian

Forfatterens forkortelse står i hakeparentes, tallet i runde parentes er fagområdenummeret, en liste over fagområder finner du i forordet.

Katja Bammel, Berlin [KB2] (A) (13)
Prof. Dr. W. Bauhofer, Hamburg (B) (20, 22)
Sabine Baumann, Heidelberg [SB] (A) (26)
Dr. Günther Beikert, Viernheim [GB1] (A) (04, 10, 25)
Prof. Dr. Hans Berckhemer, Frankfurt [HB1] (A, B) (29)
Prof. Dr. Klaus Bethge, Frankfurt (B) (18)
Prof. Tamás S. Biró, Budapest [TB2] (A) (15)
Dr. Thomas Bührke, Leimen [TB] (A) (32)
Angela Burchard, Genève [AB] (A) (20, 22)
Dr. Matthias Delbrück, Dossenheim [MD] (A) (12, 24, 29)
Dr. Wolfgang Eisenberg, Leipzig [WE] (A) (15)
Dr. Frank Eisenhaber, Heidelberg [FE] (A) (27 Essay Biophysics)
Dr. Roger Erb, Kassel [RE1] (A) (33)
Dr. Angelika Fallert-Müller, Groß-Zimmer [AFM] (A) (16, 26)
Dr. Andreas Faulstich, Oberkochen [AF4] (A) (Essay Adaptive Optics)
Prof. Dr. Rudolf Feile, Darmstadt (B) (20, 22)
Stephan Fichtner, Dossenheim [SF] (A) (31)
Dr. Thomas Filk, Freiburg [TF3] (A) (10, 15)
Natalie Fischer, Dossenheim [NF] (A) (32)
Prof. Dr. Klaus Fredenhagen, Hamburg [KF2] (A) (Essay Algebraic Quantum Field Theory)
Thomas Fuhrmann, Heidelberg [TF1] (A) (14)
Christian Fulda, Heidelberg [CF] (A) (07)
Frank Gabler, Frankfurt [FG1] (A) (22 essay-databehandlingssystemer for fremtidige høyenergi- og tungion-eksperimenter)
Dr. Harald Genz, Darmstadt [HG1] (A) (18)
Michael Gerding, Kühlungsborn [MG2] (A) (13)
Andrea Greiner, Heidelberg [AG1] (A) (06)
Uwe Grigoleit, Göttingen [UG] (A) (13)
Prof. Dr. Michael Grodzicki, Salzburg [MG1] (A, B) (01, 16 essay tetthet funksjonell teori)
Prof. Dr. Hellmut Haberland, Freiburg [HH4] (A) (Essay Cluster Physics)
Dr. Andreas Heilmann, Chemnitz [AH1] (A) (20, 21)
Carsten Heinisch, Kaiserslautern [CH] (A) (03)
Dr. Hermann Hinsch, Heidelberg [HH2] (A) (22)
Jens Hoerner, Hannover [JH] (A) (20)
Dr. Dieter Hoffmann, Berlin [DH2] (A, B) (02)
Renate Jerecic, Heidelberg [RJ] (A) (28)
Dr. Ulrich Kilian, Hamburg [UK] (A) (19)
Thomas Kluge, Mainz [TK] (A) (20)
Achim Knoll, Strasbourg [AK1] (A) (20)
Andreas Kohlmann, Heidelberg [AK2] (A) (29)
Dr. Barbara Kopff, Heidelberg [BK2] (A) (26)
Dr. Bernd Krause, Karlsruhe [BK1] (A) (19)
Ralph Kühnle, Heidelberg [RK1] (A) (05)
Dr. Andreas Markwitz, Dresden [AM1] (A) (21)
Holger Mathiszik, Bensheim [HM3] (A) (29)
Mathias Mertens, Mainz [MM1] (A) (15)
Dr. Dirk Metzger, Mannheim [DM] (A) (07)
Dr. Rudi Michalak, Warwick, Storbritannia [RM1] (A) (23)
Helmut Milde, Dresden [HM1] (A) (09 Essay Acoustics)
Guenter Milde, Dresden [GM1] (A) (12)
Maritha Milde, Dresden [MM2] (A) (12)
Dr. Christopher Monroe, Boulder, USA [CM] (A) (Essay Atom and Ion Traps)
Dr. Andreas Müller, Kiel [AM2] (A) (33 Essay Everyday Physics)
Dr. Nikolaus Nestle, Regensburg [NN] (A) (05)
Dr. Thomas Otto, Genève [TO] (A) (06 Essay Analytical Mechanics)
Prof. Dr. Harry Paul, Berlin [HP] (A) (13)
Cand. Phys. Christof Pflumm, Karlsruhe [CP] (A) (06, 08)
Prof. Dr. Ulrich Platt, Heidelberg [UP] (A) (Essay Atmosphere)
Dr. Oliver Probst, Monterrey, Mexico [OP] (A) (30)
Dr. Roland Andreas Puntigam, München [RAP] (A) (14 essay General Relativity Theory)
Dr. Gunnar Radons, Mannheim [GR1] (A) (01, 02, 32)
Prof. Dr. Günter Radons, Stuttgart [GR2] (A) (11)
Oliver Rattunde, Freiburg [OR2] (A) (16 essay cluster physics)
Dr. Karl-Henning Rehren, Göttingen [KHR] (A) (Essay Algebraische Quantenfeldtheorie)
Ingrid Reiser, Manhattan, USA [IR] (A) (16)
Dr. Uwe Renner, Leipzig [UR] (A) (10)
Dr. Ursula Resch-Esser, Berlin [URE] (A) (21)
Prof. Dr. Hermann Rietschel, Karlsruhe [HR1] (A, B) (23)
Dr. Peter Oliver Roll, Mainz [OR1] (A, B) (04, 15 Essay Distributionen)
Hans-Jörg Rutsch, Heidelberg [HJR] (A) (29)
Dr. Margit Sarstedt, Newcastle upon Tyne, UK [MS2] (A) (25)
Rolf Sauermost, Waldkirch [RS1] (A) (02)
Prof. Dr. Arthur Scharmann, Gießen (B) (06, 20)
Dr. Arne Schirrmacher, München [AS5] (A) (02)
Christina Schmitt, Freiburg [CS] (A) (16)
Cand. Phys. Jörg Schuler, Karlsruhe [JS1] (A) (06, 08)
Dr. Joachim Schüller, Mainz [JS2] (A) (10 Essay Analytische Mechanik)
Prof. Dr. Heinz-Georg Schuster, Kiel [HGS] (A, B) (11 Essay Chaos)
Richard Schwalbach, Mainz [RS2] (A) (17)
Prof. Dr. Klaus Stierstadt, München [KS] (A, B) (07, 20)
Cornelius Suchy, Brüssel [CS2] (A) (20)
William J. Thompson, Chapel Hill, USA [WJT] (A) (Essay Computer in der Physik)
Dr. Thomas Volkmann, Köln [TV] (A) (20)
Dipl.-Geophys. Rolf vom Stein, Köln [RVS] (A) (29)
Patrick Voss-de Haan, Mainz [PVDH] (A) (17)
Thomas Wagner, Heidelberg [TW2] (A) (29 Essay Atmosphäre)
Manfred Weber, Frankfurt [MW1] (A) (28)
Markus Wenke, Heidelberg [MW3] (A) (15)
Prof. Dr. David Wineland, Boulder, USA [DW] (A) (Essay Atom- und Ionenfallen)
Dr. Harald Wirth, Saint Genis-Pouilly, F [HW1] (A) (20)Steffen Wolf, Freiburg [SW] (A) (16)
Dr. Michael Zillgitt, Frankfurt [MZ] (A) (02)
Prof. Dr. Helmut Zimmermann, Jena [HZ] (A) (32)
Dr. Kai Zuber, Dortmund [KZ] (A) (19)

Dr. Ulrich Kilian (verantwortlich)
Christine Weber

Priv.-Doz. Dr. Dieter Hoffmann, Berlin

In eckigen Klammern steht das Autorenkürzel, die Zahl in der runden Klammer ist die Fachgebietsnummer eine Liste der Fachgebiete findet sich im Vorwort.

Markus Aspelmeyer, München [MA1] (A) (20)
Dr. Katja Bammel, Cagliari, I [KB2] (A) (13)
Doz. Dr. Hans-Georg Bartel, Berlin [HGB] (A) (02)
Steffen Bauer, Karlsruhe [SB2] (A) (20, 22)
Dr. Günther Beikert, Viernheim [GB1] (A) (04, 10, 25)
Prof. Dr. Hans Berckhemer, Frankfurt [HB1] (A, B) (29)
Dr. Werner Biberacher, Garching [WB] (B) (20)
Prof. Tamás S. Biró, Budapest [TB2] (A) (15)
Prof. Dr. Helmut Bokemeyer, Darmstadt [HB2] (A, B) (18)
Dr. Ulf Borgeest, Hamburg [UB2] (A) (Essay Quasare)
Dr. Thomas Bührke, Leimen [TB] (A) (32)
Jochen Büttner, Berlin [JB] (A) (02)
Dr. Matthias Delbrück, Dossenheim [MD] (A) (12, 24, 29)
Karl Eberl, Stuttgart [KE] (A) (Essay Molekularstrahlepitaxie)
Dr. Dietrich Einzel, Garching [DE] (A) (20)
Dr. Wolfgang Eisenberg, Leipzig [WE] (A) (15)
Dr. Frank Eisenhaber, Wien [FE] (A) (27)
Dr. Roger Erb, Kassel [RE1] (A) (33 Essay Optische Erscheinungen der Atmosphäre)
Dr. Christian Eurich, Bremen [CE] (A) (Essay Neuronale Netze)
Dr. Angelika Fallert-Müller, Groß-Zimmern [AFM] (A) (16, 26)
Stephan Fichtner, Heidelberg [SF] (A) (31)
Dr. Thomas Filk, Freiburg [TF3] (A) (10, 15 Essay Perkolationstheorie)
Natalie Fischer, Walldorf [NF] (A) (32)
Dr. Harald Fuchs, Münster [HF] (A) (Essay Rastersondenmikroskopie)
Dr. Thomas Fuhrmann, Mannheim [TF1] (A) (14)
Christian Fulda, Hannover [CF] (A) (07)
Dr. Harald Genz, Darmstadt [HG1] (A) (18)
Michael Gerding, Kühlungsborn [MG2] (A) (13)
Prof. Dr. Gerd Graßhoff, Bern [GG] (A) (02)
Andrea Greiner, Heidelberg [AG1] (A) (06)
Uwe Grigoleit, Weinheim [UG] (A) (13)
Prof. Dr. Michael Grodzicki, Salzburg [MG1] (B) (01, 16)
Gunther Hadwich, München [GH] (A) (20)
Dr. Andreas Heilmann, Halle [AH1] (A) (20, 21)
Carsten Heinisch, Kaiserslautern [CH] (A) (03)
Dr. Christoph Heinze, Hamburg [CH3] (A) (29)
Dr. Marc Hemberger, Heidelberg [MH2] (A) (19)
Florian Herold, München [FH] (A) (20)
Dr. Hermann Hinsch, Heidelberg [HH2] (A) (22)
Priv.-Doz. Dr. Dieter Hoffmann, Berlin [DH2] (A, B) (02)
Dr. Georg Hoffmann, Gif-sur-Yvette, FR [GH1] (A) (29)
Dr. Gert Jacobi, Hamburg [GJ] (B) (09)
Renate Jerecic, Heidelberg [RJ] (A) (28)
Dr. Catherine Journet, Stuttgart [CJ] (A) (Essay Nanoröhrchen)
Prof. Dr. Josef Kallrath, Ludwigshafen, [JK] (A) (04 Essay Numerische Methoden in der Physik)
Priv.-Doz. Dr. Claus Kiefer, Freiburg [CK] (A) (14, 15 Essay Quantengravitation)
Richard Kilian, Wiesbaden [RK3] (22)
Dr. Ulrich Kilian, Heidelberg [UK] (A) (19)
Dr. Uwe Klemradt, München [UK1] (A) (20, Essay Phasenübergänge und kritische Phänomene)
Dr. Achim Knoll, Karlsruhe [AK1] (A) (20)
Dr. Alexei Kojevnikov, College Park, USA [AK3] (A) (02)
Dr. Berndt Koslowski, Ulm [BK] (A) (Essay Ober- und Grenzflächenphysik)
Dr. Bernd Krause, München [BK1] (A) (19)
Dr. Jens Kreisel, Grenoble [JK2] (A) (20)
Dr. Gero Kube, Mainz [GK] (A) (18)
Ralph Kühnle, Heidelberg [RK1] (A) (05)
Volker Lauff, Magdeburg [VL] (A) (04)
Priv.-Doz. Dr. Axel Lorke, München [AL] (A) (20)
Dr. Andreas Markwitz, Lower Hutt, NZ [AM1] (A) (21)
Holger Mathiszik, Celle [HM3] (A) (29)
Dr. Dirk Metzger, Mannheim [DM] (A) (07)
Prof. Dr. Karl von Meyenn, München [KVM] (A) (02)
Dr. Rudi Michalak, Augsburg [RM1] (A) (23)
Helmut Milde, Dresden [HM1] (A) (09)
Günter Milde, Dresden [GM1] (A) (12)
Marita Milde, Dresden [MM2] (A) (12)
Dr. Andreas Müller, Kiel [AM2] (A) (33)
Dr. Nikolaus Nestle, Leipzig [NN] (A, B) (05, 20 Essays Molekularstrahlepitaxie, Ober- und Grenzflächenphysik und Rastersondenmikroskopie)
Dr. Thomas Otto, Genf [TO] (A) (06)
Dr. Ulrich Parlitz, Göttingen [UP1] (A) (11)
Christof Pflumm, Karlsruhe [CP] (A) (06, 08)
Dr. Oliver Probst, Monterrey, Mexico [OP] (A) (30)
Dr. Roland Andreas Puntigam, München [RAP] (A) (14)
Dr. Andrea Quintel, Stuttgart [AQ] (A) (Essay Nanoröhrchen)
Dr. Gunnar Radons, Mannheim [GR1] (A) (01, 02, 32)
Dr. Max Rauner, Weinheim [MR3] (A) (15 Essay Quanteninformatik)
Robert Raussendorf, München [RR1] (A) (19)
Ingrid Reiser, Manhattan, USA [IR] (A) (16)
Dr. Uwe Renner, Leipzig [UR] (A) (10)
Dr. Ursula Resch-Esser, Berlin [URE] (A) (21)
Dr. Peter Oliver Roll, Ingelheim [OR1] (A, B) (15 Essay Quantenmechanik und ihre Interpretationen)
Prof. Dr. Siegmar Roth, Stuttgart [SR] (A) (Essay Nanoröhrchen)
Hans-Jörg Rutsch, Walldorf [HJR] (A) (29)
Dr. Margit Sarstedt, Leuven, B [MS2] (A) (25)
Rolf Sauermost, Waldkirch [RS1] (A) (02)
Matthias Schemmel, Berlin [MS4] (A) (02)
Michael Schmid, Stuttgart [MS5] (A) (Essay Nanoröhrchen)
Dr. Martin Schön, Konstanz [MS] (A) (14)
Jörg Schuler, Taunusstein [JS1] (A) (06, 08)
Dr. Joachim Schüller, Dossenheim [JS2] (A) (10)
Richard Schwalbach, Mainz [RS2] (A) (17)
Prof. Dr. Paul Steinhardt, Princeton, USA [PS] (A) (Essay Quasikristalle und Quasi-Elementarzellen)
Prof. Dr. Klaus Stierstadt, München [KS] (B)
Dr. Siegmund Stintzing, München [SS1] (A) (22)
Cornelius Suchy, Brüssel [CS2] (A) (20)
Dr. Volker Theileis, München [VT] (A) (20)
Prof. Dr. Gerald 't Hooft, Utrecht, NL [GT2] (A) (Essay Renormierung)
Dr. Annette Vogt, Berlin [AV] (A) (02)
Dr. Thomas Volkmann, Köln [TV] (A) (20)
Rolf vom Stein, Köln [RVS] (A) (29)
Patrick Voss-de Haan, Mainz [PVDH] (A) (17)
Dr. Thomas Wagner, Heidelberg [TW2] (A) (29)
Dr. Hildegard Wasmuth-Fries, Ludwigshafen [HWF] (A) (26)
Manfred Weber, Frankfurt [MW1] (A) (28)
Priv.-Doz. Dr. Burghard Weiss, Lübeck [BW2] (A) (02)
Prof. Dr. Klaus Winter, Berlin [KW] (A) (Essay Neutrinophysik)
Dr. Achim Wixforth, München [AW1] (A) (20)
Dr. Steffen Wolf, Berkeley, USA [SW] (A) (16)
Priv.-Doz. Dr. Jochen Wosnitza, Karlsruhe [JW] (A) (23 Essay Organische Supraleiter)
Priv.-Doz. Dr. Jörg Zegenhagen, Stuttgart [JZ3] (A) (21 Essay Oberflächenrekonstruktionen)
Dr. Kai Zuber, Dortmund [KZ] (A) (19)
Dr. Werner Zwerger, München [WZ] (A) (20)

Dr. Ulrich Kilian (verantwortlich)
Christine Weber

Priv.-Doz. Dr. Dieter Hoffmann, Berlin

In eckigen Klammern steht das Autorenkürzel, die Zahl in der runden Klammer ist die Fachgebietsnummer eine Liste der Fachgebiete findet sich im Vorwort.

Prof. Dr. Klaus Andres, Garching [KA] (A) (10)
Markus Aspelmeyer, München [MA1] (A) (20)
Dr. Katja Bammel, Cagliari, I [KB2] (A) (13)
Doz. Dr. Hans-Georg Bartel, Berlin [HGB] (A) (02)
Steffen Bauer, Karlsruhe [SB2] (A) (20, 22)
Dr. Günther Beikert, Viernheim [GB1] (A) (04, 10, 25)
Prof. Dr. Hans Berckhemer, Frankfurt [HB1] (A, B) (29 Essay Seismologie)
Dr. Werner Biberacher, Garching [WB] (B) (20)
Prof. Tamás S. Biró, Budapest [TB2] (A) (15)
Prof. Dr. Helmut Bokemeyer, Darmstadt [HB2] (A, B) (18)
Dr. Thomas Bührke, Leimen [TB] (A) (32)
Jochen Büttner, Berlin [JB] (A) (02)
Dr. Matthias Delbrück, Dossenheim [MD] (A) (12, 24, 29)
Prof. Dr. Martin Dressel, Stuttgart (A) (Essay Spindichtewellen)
Dr. Michael Eckert, München [ME] (A) (02)
Dr. Dietrich Einzel, Garching (A) (Essay Supraleitung und Suprafluidität)
Dr. Wolfgang Eisenberg, Leipzig [WE] (A) (15)
Dr. Frank Eisenhaber, Wien [FE] (A) (27)
Dr. Roger Erb, Kassel [RE1] (A) (33)
Dr. Angelika Fallert-Müller, Groß-Zimmern [AFM] (A) (16, 26)
Stephan Fichtner, Heidelberg [SF] (A) (31)
Dr. Thomas Filk, Freiburg [TF3] (A) (10, 15)
Natalie Fischer, Walldorf [NF] (A) (32)
Dr. Thomas Fuhrmann, Mannheim [TF1] (A) (14)
Christian Fulda, Hannover [CF] (A) (07)
Frank Gabler, Frankfurt [FG1] (A) (22)
Dr. Harald Genz, Darmstadt [HG1] (A) (18)
Prof. Dr. Henning Genz, Karlsruhe [HG2] (A) (Essays Symmetrie und Vakuum)
Dr. Michael Gerding, Potsdam [MG2] (A) (13)
Andrea Greiner, Heidelberg [AG1] (A) (06)
Uwe Grigoleit, Weinheim [UG] (A) (13)
Gunther Hadwich, München [GH] (A) (20)
Dr. Andreas Heilmann, Halle [AH1] (A) (20, 21)
Carsten Heinisch, Kaiserslautern [CH] (A) (03)
Dr. Marc Hemberger, Heidelberg [MH2] (A) (19)
Dr. Sascha Hilgenfeldt, Cambridge, USA (A) (Essay Sonolumineszenz)
Dr. Hermann Hinsch, Heidelberg [HH2] (A) (22)
Priv.-Doz. Dr. Dieter Hoffmann, Berlin [DH2] (A, B) (02)
Dr. Gert Jacobi, Hamburg [GJ] (B) (09)
Renate Jerecic, Heidelberg [RJ] (A) (28)
Prof. Dr. Josef Kallrath, Ludwigshafen [JK] (A) (04)
Priv.-Doz. Dr. Claus Kiefer, Freiburg [CK] (A) (14, 15)
Richard Kilian, Wiesbaden [RK3] (22)
Dr. Ulrich Kilian, Heidelberg [UK] (A) (19)
Thomas Kluge, Jülich [TK] (A) (20)
Dr. Achim Knoll, Karlsruhe [AK1] (A) (20)
Dr. Alexei Kojevnikov, College Park, USA [AK3] (A) (02)
Dr. Bernd Krause, München [BK1] (A) (19)
Dr. Gero Kube, Mainz [GK] (A) (18)
Ralph Kühnle, Heidelberg [RK1] (A) (05)
Volker Lauff, Magdeburg [VL] (A) (04)
Dr. Anton Lerf, Garching [AL1] (A) (23)
Dr. Detlef Lohse, Twente, NL (A) (Essay Sonolumineszenz)
Priv.-Doz. Dr. Axel Lorke, München [AL] (A) (20)
Prof. Dr. Jan Louis, Halle (A) (Essay Stringtheorie)
Dr. Andreas Markwitz, Lower Hutt, NZ [AM1] (A) (21)
Holger Mathiszik, Celle [HM3] (A) (29)
Dr. Dirk Metzger, Mannheim [DM] (A) (07)
Dr. Rudi Michalak, Dresden [RM1] (A) (23 Essay Tieftemperaturphysik)
Günter Milde, Dresden [GM1] (A) (12)
Helmut Milde, Dresden [HM1] (A) (09)
Marita Milde, Dresden [MM2] (A) (12)
Prof. Dr. Andreas Müller, Trier [AM2] (A) (33)
Prof. Dr. Karl Otto Münnich, Heidelberg (A) (Essay Umweltphysik)
Dr. Nikolaus Nestle, Leipzig [NN] (A, B) (05, 20)
Dr. Thomas Otto, Genf [TO] (A) (06)
Priv.-Doz. Dr. Ulrich Parlitz, Göttingen [UP1] (A) (11)
Christof Pflumm, Karlsruhe [CP] (A) (06, 08)
Dr. Oliver Probst, Monterrey, Mexico [OP] (A) (30)
Dr. Roland Andreas Puntigam, München [RAP] (A) (14)
Dr. Gunnar Radons, Mannheim [GR1] (A) (01, 02, 32)
Dr. Max Rauner, Weinheim [MR3] (A) (15)
Robert Raussendorf, München [RR1] (A) (19)
Ingrid Reiser, Manhattan, USA [IR] (A) (16)
Dr. Uwe Renner, Leipzig [UR] (A) (10)
Dr. Ursula Resch-Esser, Berlin [URE] (A) (21)
Dr. Peter Oliver Roll, Ingelheim [OR1] (A, B) (15)
Hans-Jörg Rutsch, Walldorf [HJR] (A) (29)
Rolf Sauermost, Waldkirch [RS1] (A) (02)
Matthias Schemmel, Berlin [MS4] (A) (02)
Prof. Dr. Erhard Scholz, Wuppertal [ES] (A) (02)
Dr. Martin Schön, Konstanz [MS] (A) (14 Essay Spezielle Relativitätstheorie)
Dr. Erwin Schuberth, Garching [ES4] (A) (23)
Jörg Schuler, Taunusstein [JS1] (A) (06, 08)
Dr. Joachim Schüller, Dossenheim [JS2] (A) (10)
Richard Schwalbach, Mainz [RS2] (A) (17)
Prof. Dr. Klaus Stierstadt, München [KS] (B)
Dr. Siegmund Stintzing, München [SS1] (A) (22)
Dr. Berthold Suchan, Gießen [BS] (A) (Essay Wissenschaftsphilosophie)
Cornelius Suchy, Brüssel [CS2] (A) (20)
Dr. Volker Theileis, München [VT] (A) (20)
Prof. Dr. Stefan Theisen, München (A) (Essay Stringtheorie)
Dr. Annette Vogt, Berlin [AV] (A) (02)
Dr. Thomas Volkmann, Köln [TV] (A) (20)
Rolf vom Stein, Köln [RVS] (A) (29)
Dr. Patrick Voss-de Haan, Mainz [PVDH] (A) (17)
Dr. Thomas Wagner, Heidelberg [TW2] (A) (29)
Manfred Weber, Frankfurt [MW1] (A) (28)
Dr. Martin Werner, Hamburg [MW] (A) (29)
Dr. Achim Wixforth, München [AW1] (A) (20)
Dr. Steffen Wolf, Berkeley, USA [SW] (A) (16)
Dr. Stefan L. Wolff, München [SW1] (A) (02)
Priv.-Doz. Dr. Jochen Wosnitza, Karlsruhe [JW] (A) (23)
Dr. Kai Zuber, Dortmund [KZ] (A) (19)
Dr. Werner Zwerger, München [WZ] (A) (20)

Artikel zum Thema

Laden.

Axiome der geometrischen Optik

Als allgemeinste Grundlage der Strahlenoptik lässt sich das Fermatsche Prinzip ansehen. Δ] Es führt auf die beiden ersten der folgenden Axiome. Δ]

1. Axiom: In homogenem Material sind die Lichtstrahlen gerade.

2. Axiom: An der Grenze zwischen zwei homogenen isotropen Materialien wird das Licht im Allgemeinen nach dem Reflexionsgesetz reflektiert und nach dem Brechungsgesetz gebrochen.

3. Axiom: Der Strahlengang ist umkehrbar, die Lichtrichtung auf einem Lichtstrahl ist belanglos.

4. Axiom: Die Lichtstrahlen durchkreuzen einander, ohne sich gegenseitig zu beeinflussen.


Inhaltsverzeichnis

Als allgemeinste Grundlage der Strahlenoptik lässt sich das Fermatsche Prinzip ansehen. [6] Es führt auf die beiden ersten der folgenden Axiome. [6]

 • 1. Axiom: In homogenem Material sind die Lichtstrahlen gerade.
 • 2. Axiom: An der Grenze zwischen zwei homogenen isotropen Materialien wird das Licht im Allgemeinen nach dem Reflexionsgesetz reflektiert und nach dem Brechungsgesetz gebrochen.
 • 3. Axiom: Der Strahlengang ist umkehrbar, die Lichtrichtung auf einem Lichtstrahl ist belanglos.
 • 4. Axiom: Die Lichtstrahlen durchkreuzen einander, ohne sich gegenseitig zu beeinflussen.

Hauptanwendungsgebiet der Strahlenoptik ist die Behandlung der Abbildung durch optische Elemente, Geräte und Systeme, wie Linsen, Brillen, Objektive, Fernrohre und Mikroskope.

Auch das Raytracing-Verfahren in der 3D-Computergrafik beruht auf den Gesetzen der geometrischen Optik.

Die Luftspiegelungen durch eine heiße Luftschicht über sonnenbeschienenem Asphalt und andere Naturphänomene können auch durch Anwendung dieses Prinzips erklärt werden.

Effekte, die von der geometrischen Optik nicht beschrieben werden können, sind unter anderem:

 • die Beugung, die das Auflösungsvermögen optischer Instrumente begrenzt. Sie kann nur im Rahmen der Wellenlehre oder der Quantenmechanik verstanden werden.
 • die Interferenz, die ebenfalls durch die Wellenlehre oder Quantenmechanik erfassbar ist, und die z. B. für die Wirkungsweise der Antireflexbeschichtung von wesentlicher Bedeutung ist.
 • die Polarisation, die quantenmechanisch mit dem Spin der Photonen zu tun hat, aber auch mit der Wellenlehre erklärbar ist. Sie ist im Zusammenhang mit der Doppelbrechung von Bedeutung, und auch für die teilweise Reflexion an brechenden Flächen, wo sie die Quantität des reflektierten Lichts beeinflusst, siehe Fresnelsche Formeln oder Brewster-Winkel.
 • die Absorption und die Streuung des Lichts.

Einige Methoden der geometrischen Optik, insbesondere die Matrizenoptik, übertragen sich jedoch auf das Konzept der Gaußstrahlen, welches die Effekte der Wellenoptik teilweise mit berücksichtigt.


Geometrische Optik - Chemie und Physik

Kopiervorlagen mit CD-ROM | Klassen 11-13

ISBN: 978-3-12-759498-0
Umfang: 107 Seiten

Erklärung der Symbole
Bei diesen Titeln erhalten Sie als Lehrerin oder Lehrer ein Prüfstück zum Prüfpreis mit 20% Ermäßigung. Das Angebot gilt nur für Titel, die grundsätzlich zur Einführung geeignet sind.
Diese Titel erhalten Sie nur zum angegebenen Preis.
Diese Titel liefern wir zum angegebenen Preis nur direkt an Lehrer (Bestellung mit Schulstempel).
Diese Titel erhalten Sie auch über den Buchhandel, sofern die Bestellung den Schulstempel trägt.
Auslaufender Titel. Nur noch begrenzt lieferbar. Kein Prüfpreis möglich
Unverbindliche Preisempfehlung
Zu diesem Titel gibt es ein eBook &ndash das Schülerbuch in digitaler Form. Weitere Informationen unter www.klett.de/ebook
Software auf CD/DVD
Digitales Produkt
Für dieses Produkt gibt es einen Mengenrabatt. Der rabattierte Preis wird Ihnen an der Kasse angezeigt.
Versandkosten

Alle über den Online-Katalog des Ernst Klett Verlages per Internet bestellbaren Produkte werden direkt an die vom Kunden angegebene Lieferadresse gegen Zahlung der Versandkosten geliefert.

Der Ernst Klett Verlag berechnet die Versandkosten pauschaliert Nachlieferungen erfolgen versandkostenfrei.

Die Pauschale für Porto und Verpackung beträgt innerhalb der Bundesrepublik Deutschland EUR 2,50. Ab einem Online-Bestellwert von EUR 50,00 liefern wir portofrei. Bestellungen von Online-Produkten sind davon ausgenommen, da bei diesen Produkten kein Versand erfolgt.

Die Aufträge werden auf dem - nach Ermessen des Ernst Klett Verlages günstigsten Weg und sofern keine Einschränkungen des Versandträgers vorliegen - verpackt und zugesandt.

Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster- Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Sie können das Muster-Widerrufsformular oder eine andere eindeutige Erklärung auch auf unserer Webseite unter /widerruf elektronisch ausfüllen und übermitteln. Machen Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch, so werden wir Ihnen unverzüglich (z. B. per E-Mail) eine Bestätigung über den Eingang eines solchen Widerrufs übermitteln. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 2 zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.

Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.

Zur Erklärung des Widerrufs kann das folgende Formular verwendet werden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist:

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)


Datenschutzerklärung

Wir führen unsere Webseiten nach den im Folgenden geregelten Grundsätzen: Wir verpflichten uns, die gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz einzuhalten und bemühen uns, stets die Grundsätze der Datenvermeidung und der Datenminimierung zu berücksichtigen.

1. Name und Anschrift des Verantwortlichen

Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung und anderer nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist:

datenschutz nord GmbH
Dr. Uwe Schläger
E-Mail: [email protected]
Telefon: 0421/6966320

Wir haben unsere Datenschutzerklärung nach den Grundsätzen der Klarheit und Transparenz gestaltet. Sollten dennoch Unklarheiten in Bezug auf die Verwendung von verschiedenen Begrifflichkeiten bestehen, können die entsprechenden Definitionen hier eingesehen werden.

3. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten wie bspw. Ihren Namen und Vornamen, Ihre E-Mail-Adresse und IP-Adresse usw. nur, wenn hierfür eine gesetzliche Grundlage gegeben ist. Hier kommen nach der Datenschutzgrundverordnung insbesondere drei Regelungen in Betracht:

 1. Sie haben uns Ihre Einwilligung zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für einen oder mehrere Zwecke erteilt, Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO. Sie werden in diesem Zusammenhang von uns über den Zweck bzw. die Zwecke der Verarbeitung ausführlich informiert und Ihre ausdrückliche Einwilligung wird bei uns dokumentiert.
 2. Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist für die Erfüllung eines Vertrags oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen mit Ihnen erforderlich, Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO.
 3. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist zur Wahrung unserer berechtigten Interessen erforderlich, sofern nicht Ihre Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten überwiegen, Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

Wir weisen Sie aber an den jeweiligen Stellen immer noch einmal darauf hin, auf welcher Rechtsgrundlage die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt.

4. Weitergabe der personenbezogenen Daten

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:

 1. Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO dazu erteilt haben,
 2. die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben,
 3. für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine gesetzliche Verpflichtung besteht
 4. dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist.

5. Speicherdauer und Löschung

Wir speichern alle personenbezogenen Daten, die Sie uns übermitteln, nur so lange, wie sie benötigt werden, um die Zwecke zu erfüllen, zu denen diese Daten übermittelt wurden, oder solange dies von Gesetzes wegen vorgeschrieben ist. Mit Zweckerfüllung und/oder Ablauf der gesetzlichen Speicherungsfristen werden die Daten von uns gelöscht oder gesperrt.

6. SSL-Verschlüsselung

Diese Webseite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte, wie z.B. der Anfragen, die Sie an uns als Webseitenbetreiber senden, eine SSL-Verschlüsselung. Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von &bdquohttp://" auf &bdquohttps://" wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.

Wenn die SSL-Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von Dritten mitgelesen werden.

7. Erhebung und Speicherung von personenbezogenen Daten sowie deren Art und Zweck der Verwendung

Beim Besuch der Webseite

Beim Aufrufen unserer Webseite werden durch den auf Ihrem Endgerät zum Einsatz kommenden Browser automatisch Informationen an den Server unserer Webseite gesendet. Diese Informationen werden temporär in einem sogenannten Logfile gespeichert. Folgende Informationen werden dabei ohne Ihr Zutun erfasst und bis zur automatisierten Löschung gespeichert:

 • IP-Adresse des anfragenden Rechners
 • Datum und Uhrzeit des Zugriffs
 • Name und URL der abgerufenen Datei
 • verwendeter Browser und ggf. das Betriebssystem Ihres Rechners sowie der Name Ihres Access-Providers

Die genannten Daten werden durch uns zu folgenden Zwecken verarbeitet:

Daten, die einen Rückschluss auf Ihre Person zulassen, wie bspw. die IP-Adresse, werden spätestens nach 7 Tagen gelöscht. Sollten wir die Daten über diesen Zeitraum hinaus speichern, werden diese Daten pseudonymisiert, so dass eine Zuordnung zu Ihnen nicht mehr möglich ist.

Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Unser berechtigtes Interesse folgt aus oben aufgelisteten Zwecken zur Datenerhebung. In keinem Fall verwenden wir die erhobenen Daten zu dem Zweck, Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen.

Kontaktformular / E-Mail-Kontakt

Wir stellen Ihnen auf unserer Webseite ein Formular zur Verfügung, so dass Sie die Möglichkeit haben, jederzeit Kontakt mit uns aufzunehmen. Für die Verwendung des Kontaktformulars ist die Angabe eines Namens für eine persönliche Anrede und einer gültigen E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme notwendig, damit wir wissen, von wem die Anfrage stammt und diese auch bearbeiten können.

Wenn Sie uns per Kontaktformular Anfragen zukommen lassen, werden Ihre Angaben aus dem Anfrageformular inklusive der von Ihnen dort angegebenen Kontaktdaten sowie Ihre IP-Adresse gem. Art. 6 Abs. S. 1 lit. b und f DSGVO zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Ihre Anfrage hin erfolgen bzw. zur Wahrnehmung unseres berechtigten Interesses, nämlich zur Ausübung unserer geschäftlichen Tätigkeit verarbeitet.

Gerne können Sie uns auch stattdessen eine E-Mail unter Verwendung der auf unserer Webseite angegebenen E-Mail-Adresse zusenden. Wir speichern und verarbeiten in diesem Fall Ihre E-Mail-Adresse sowie die von Ihnen im Rahmen der E-Mail gemachten Angaben gemäß Art. 6 Abs. S. 1 lit. b und f DSGVO zur Bearbeitung Ihrer Nachricht.

Die Anfragen sowie die damit einhergehenden Daten werden spätestens 3 Monate nach Erhalt gelöscht, sofern diese nicht für eine weitere vertragliche Beziehung benötigt werden.

8. Cookies

Auf unserer Webseite setzen wir Cookies ein. Cookies sind kleine Datenpakete, die Ihr Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem Endgerät gespeichert werden, wenn Sie unsere Webseite besuchen. Diese Cookies dienen dazu, Informationen im Zusammenhang mit dem jeweils eingesetzten Endgerät abzulegen. Eine persönliche Identifikation Ihrer Person ist aber durch die Cookies nicht möglich. Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten Zwecke zur Wahrung unserer berechtigten Interessen sowie der Dritter nach Art. 6 Abs. S. 1 lit. f DSGVO erforderlich.

Die meisten Browser akzeptieren Cookies auf Grund der Browser-Voreinstellung automatisch. Sie können Ihren Browser jedoch so konfigurieren, dass entweder gar keine Cookies auf Ihrem Endgerät gespeichert werden oder aber zumindest ein Hinweis angezeigt wird, bevor ein neuer Cookie gespeichert wird. Wenn Sie die Cookie-Funktion in Ihrem Browser vollständig deaktivieren, kann es sein, dass Sie nicht alle Funktionen unserer Webseite nutzen können.

Nachfolgend erläutern wir Ihnen die verschiedenen Arten von Cookies, die wir einsetzen:

Temporäre Cookies

Wir setzen Cookies ein, die es uns erlauben, Sie wiederzuerkennen, wenn Sie unsere Webseite erneut besuchen und unsere Dienste in Anspruch nehmen. So müssen Sie Ihre Eingaben und Einstellungen, die Sie das letzte Mal getätigt haben, nicht erneut vornehmen. Diese temporären Cookies werden für einen bestimmten festgelegten Zeitraum auf Ihrem Endgerät gespeichert.

Name: cookie_consent
Kategorie: Notwendig
Typ: Session
Dieser Cookie wird für max. 2 Jahre gespeichert oder bis Sie Ihre Zustimmung zur Verwendung von Cookies neu festlegen. Aufgabe: Speichert Ihre Zustimmung zur Nutzung von Cookies für diese Webseite.

9. Analyse- und Trackingtools

Wir setzen auf unserer Webseite keine Analyse- und Trackingtools ein.

10. Rechte des Betroffenen

Ihnen stehen folgende Rechte zu:

Auskunft

Sie haben gemäß Art. 15 DSGVO das Recht, Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Dieses Auskunftsrecht umfasst dabei Informationen über

 • die Verarbeitungszwecke
 • die Kategorien der personenbezogenen Daten
 • die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden
 • die geplante Speicherdauer oder zumindest die Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer
 • das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch
 • das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde
 • die Herkunft Ihrer personenbezogenen Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden
 • das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten

Berichtigung

Ihnen steht nach Art. 16 DSGVO ein Recht auf unverzügliche Berichtigung unrichtiger oder unvollständiger gespeicherter personenbezogener Daten bei uns zu.

Löschung

Sie haben nach Art. 17 DSGVO das Recht, die unverzügliche Löschung Ihrer personenbezogenen Daten bei uns zu verlangen, soweit die weitere Verarbeitung nicht aus einem der nachfolgenden Gründe erforderlich ist:

 • zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information
 • zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der Europäischen Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde
 • aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO
 • für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO, soweit das unter Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt
 • zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen

Einschränkung der Verarbeitung

Sie können gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten aus einem der nachfolgenden Gründe verlangen:

 • Sie bestreiten die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten.
 • Die Verarbeitung ist unrechtmäßig und Sie lehnen die Löschung der personenbezogenen Daten ab.
 • Wir benötigen die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger, Sie benötigen diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
 • Sie legen Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO ein.

Unterrichtung

Wenn Sie die Berichtigung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten oder eine Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 16, Art. 17 Abs. 1 und Art. 18 DSGVO verlangt haben, teilen wir dies allen Empfängern, denen Ihre personenbezogenen Daten offengelegt wurden, mit, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Sie können von uns verlangen, dass wir Ihnen diese Empfänger mitteilen.

Übermittlung

Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Sie haben ebenfalls das Recht, die Übermittlung dieser Daten an einen Dritten zu verlangen, sofern die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgte und auf einer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO beruht.

Widerruf

Sie haben gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO das Recht, ihre erteilte Einwilligung jederzeit uns gegenüber zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Zukünftig dürfen wir die Datenverarbeitung, die auf Ihrer widerrufenen Einwilligung beruhte nicht mehr fortführen.

Beschwerde

Sie haben gemäß Art. 77 DSGVO das Recht, sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.

Widerspruch

Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das ohne Angabe der besonderen Situation von uns umgesetzt wird. Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an [email protected].

Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling

Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung &ndash einschließlich Profiling &ndash beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Dies gilt nicht, wenn die Entscheidung

 1. für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen Ihnen und uns erforderlich ist
 2. aufgrund von Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder der Mitgliedstaaten, denen wir unterliegen, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung Ihrer Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen enthalten
 3. mit Ihrer ausdrücklichen Einwilligung erfolgt

Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener Daten nach Art. 9 Abs. 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art. 9 Abs. 2 lit. a oder g DSGVO gilt und angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie Ihrer berechtigten Interessen getroffen wurden.

Hinsichtlich der in i) und iii) genannten Fälle treffen wir angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie Ihre berechtigten Interessen zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person von unserer Seite, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört.

11. Vertragsverhältnis

Vertragsschluss

Im Rahmen der Begründung des Vertragsverhältnisses werden gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO nur die zur Vertragsabwicklung zwingend erforderlichen personenbezogenen Daten verarbeitet.

Soweit Sie darüber hinaus freiwillige Angaben machen, werden diese nur auf Grund der von Ihnen erteilten Einwilligung nach Art. 6 Abs. S. 1 lit a DSGVO verarbeitet1. Diese freiwilligen Angaben nutzen wir, um einen kundenfreundlichen Service anzubieten und diesen stets zu verbessern.

Kundenkonto

Sie haben die Möglichkeit bei uns ein Kundenkonto anzulegen. Hierzu werden neben Ihren personenbezogenen Daten zur Vertragsabwicklung auch Ihre weiteren freiwilligen Angaben sowie die von Ihnen in der Vergangenheit bei uns getätigten Einkäufe gespeichert und verarbeitet. Diese können Sie jederzeit aufrufen und erhalten so einen Überblick, über Ihre bei uns getätigten Einkäufe. Diese Daten dienen dazu, dass Sie sich bei Ihrem nächsten Einkauf mit Ihren Login Daten einfach anmelden können. Es soll Ihnen ebenfalls bei der Steuerung Ihrer Kaufaktivitäten helfen.

Die Rechtsgrundlage ergibt sich auf Grund der von Ihnen erteilten Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO.

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Ihre Daten im Kundenkonto zu ändern bzw. zu löschen und das Konto auch im Ganzen zu löschen. Wenn Sie von dieser Funktion Gebrauch machen, wird Ihr Kundenkonto mit all den darin enthaltenen Daten unmittelbar gelöscht.

Weitergabe der Daten für den Versand

Die für den Versand unserer Waren notwendigen Daten (Vorname und Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer soweit auf Grund von Speditionsware erforderlich) geben wir an den entsprechenden Versanddienstleister zur Benachrichtigung/Abstimmung zur Lieferung der Waren und zur Zustellung der Waren weiter.

Die Rechtsgrundlage für die Weitegabe ergibt sich aus Art. 6 Abs. S. 1 lit. b DSGVO.

Wir geben Ihre Daten in diesem Zusammenhang an einen der nachfolgenden Versanddienstleister weiter. Bei diesen erhalten Sie dann weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten:

DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, PLZ/Ort: 63741 Aschaffenburg, Telefon: 06021 843-0, E-Mail:info[at]dpd.com https://www.dpd.com/de/siteutilities/data_protection

12. Änderung der Datenschutzerklärung

Sollten wir die Datenschutzerklärung ändern, dann wird dies auf der Webseite kenntlich gemacht und die registrierten Kunden werden per E-Mail darüber informiert.


Video: Ønskereprise geometrisk høst 2020 (Juli 2022).


Kommentarer:

 1. Gardakus

  Du har tenkt på et slikt matchless svar?

 2. Jean Baptiste

  Jo mindre du vil være på internett, barna vil være sunnere! Ethvert liv begynner på slutten. Bedre hei i hånden enn n @ ja i horisonten ... bedre å være den første mayaen enn den åttende Martha! .. Foredrag er ikke en ereksjon. La oss sette den av. (Studentvisdom).

 3. Fenton

  And Thunder struck and the timpani sounded midnight and Skrpit descended from the heavens. Yo

 4. Keldan

  Der det kun med hensyn til talent

 5. Cynrik

  Jeg godtar det med glede. Spørsmålet er interessant, jeg vil også delta i diskusjonen. Sammen kan vi komme til riktig svar. Jeg er sikker.

 6. Philip

  Fint!!! I stedet for en bok for natten.Skrive en melding