Kjemi

Elimineringer: Spesifikke eksempler og bruksområder

Elimineringer: Spesifikke eksempler og bruksområder


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Eliminasjoner: E1cB eliminering

Under visse forhold (tilstedeværelse av en dårlig utgående gruppe, men et proton som lett kan elimineres), a E.1-Eliminering ikke et karbeniumion, men et karbanion. Slike reaksjoner omtales som E1cB-reaksjoner. Du har med E.1-Eliminere å gå gjennom et mellomnivå sammen. Det første trinnet i reaksjonen består imidlertid ikke i eliminering av den utgående gruppen, men i abstraksjonen av protonet. Karbanionen dannes, dvs. den konjugerte basen til substratet - derav tillegget "cB" (konjugert base). Først i det andre trinnet blir avgangsgruppen eliminert fra substratet.

Forskjellen mellom de to monomolekylære eliminasjonene blir tydelig i en direkte sammenligning:

I tilfelle av E1cB-eliminering, deprotonerer basen det tilsvarende anionet og deretter spaltes den utgående gruppen X. I E.1I det første trinnet splittes eliminasjonsgruppen med dannelse av et kation og deretter finner deprotoneringen sted. Dannelsen av et stabilt karbanion er en forutsetning for eliminering av E1cB. I mange tilfeller brukes en sterkt elektrontiltrekkende og ikke for god avgangsgruppe (ellers E.1Eliminering) slik som fluor for å stabilisere det anioniske mellomproduktet før det fungerer som en utgående gruppe. I tillegg til den sterkt elektrontiltrekkende forlatende gruppen, favoriserer en sterk base også E1cB-mekanismen. i motsetning til E.1Eliminering, dannelsen av et mindre substituert alken er termodynamisk mer gunstig:

Ved 69 % er andelen 1-heksen betydelig større enn andelen av de to 2-heksenene. Årsaken ligger i stabiliteten til karbanionen. I motsetning til karbeniumionet er primære karbanioner mer stabile enn sekundære eller tertiære karbanioner.