Kjemi

Laguerres polynom

Laguerres polynom


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Kompetanseområde - matematikk

Laguerre-polynomene n-te grad L.n(x) er løsninger av Laguerres differensialligning

xy+(1x)y+ny=0medn=0,1,2,

og kan uttrykkes med ligningen

y(x)=L.n(x)=exdndxn(xnex)

representere.

Gjelder spesifikt n=0,1,2,

L.0(x)=1L.1(x)=x+1L.2(x)=x24x+2...

Læringsenheter der begrepet behandles

Spesielle lineære differensialligninger med ikke-konstante koeffisienter45 min.

MatematikkVanlige differensialligningerVanlige differensialligninger

Den omhandler spesifikt kjente vanlige lineære homogene differensialligninger av andre orden med ikke-konstante koeffisienter som forekommer i bruksområdene fysikk og kjemi, for eksempel når man løser Schrödinger-ligningen for hydrogenatomet.


Video: Laguerre Polynomials (Kan 2022).