Kjemi

Introduksjon til C-H sure forbindelser

Introduksjon til C-H sure forbindelser


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Β-dikarbonylforbindelser

β-dikarbonylforbindelser har en betydelig høyere surhet enn andre karbonylforbindelser. Med dem blir likevektsposisjonen betydelig forskjøvet til enolformen. 76 % tydelig på enolformsiden.

Årsaken til denne veldig sterke favoriseringen av enolformen sammenlignet med de enkle ketonene er deres resonansstabilisering via en syklisk struktur. β-dikarbonylforbindelsene resulterer i en relativt stressfri seksleddet ring med en intramolekylær hydrogenbinding. Den seksleddede ringen er plan, noe som indikerer et konjugert system, og er noe utvidet på grunn av den steriske hindringen.