Kjemi

Kopolymeriseringsligning, kopolymerisasjonsdiagram, Q-e-skjema

Kopolymeriseringsligning, kopolymerisasjonsdiagram, Q-e-skjema


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Kopolymeriseringsligning - avledning

Målet med å vurdere kopolymerisasjonen er å gi en uttalelse om stoffmengdeforholdet m1/ m2, hvor monomerene M1og M2er innebygd i kopolymeren for å møte. Dette inkorporeringsforholdet er for tiden lik forholdet mellom reduksjonen i monomerkonsentrasjonen over tid.

m1m2=-d[M.1]/dt-d[M.2]/dt=d[M.1]d[M.2]

Når to monomerer kopolymeriseres, er to forskjellige polymerradikaler mulig, som begge typer monomermolekyler kan feste. Dette resulterer i fire vekstreaksjoner.

~M.1+M.1k11~M.1M.1v11=k11[~M.1][M.1]
~M.1+M.2k12~M.1M.2v12=k12[~M.1][M.2]
~M.2+M.1k21~M.2M.1v21=k21[~M.2][M.1]
~M.2+M.2k22~M.2M.2v22=k22[~M.2][M.2]

Egenskapene til polymerradikalet er i hovedsak bestemt av den siste monomeren som er inkorporert (terminalmodell).

Konsentrasjonene av monomerene M1og M2endres som følge av vekstreaksjonene og følgende ligninger gjelder.

-d[M.1]dt=v11+v21=k11[~M.1][M.1]+k21[~M.2][M.1]
-d[M.2]dt=v12+v22=k12[~M.1][M.2]+k22[~M.2][M.2]

Siden kjedelengden antas å være stor, kan forbruket av monomerer under start, terminering og overføringsreaksjoner neglisjeres sammenlignet med det under vekstreaksjonene. Levetiden til de aktive polymerene er kort sammenlignet med den totale varigheten av reaksjonen, slik at det kan antas en kvasistasjonær tilstand for konsentrasjonen av de aktive sentrene (Bodensteins prinsipp om kvasistasjonæritet). Påført kopolymerisasjonen resulterer da:

-d[~M.1]dt=v21v120

og

k12[~M.1][M.2]=k21[~M.2][M.1] .

Ved hjelp av denne betraktningen er det mulig å bestemme konsentrasjonen av den aktive arten [~M.2] av [~M.1] å uttrykke. Hvis likningene (6) og (7) samt (9) settes inn i likningen (1) og mengdene r oppnås for forholdene mellom reaksjonshastighetskonstantene1 og r2

k11k12=r1 og k22k21=r2

som er referert til som kopolymerisasjonsparametrene, oppnås kopolymerisasjonsligningen

m1m2=[M.1][M.2]r1[M.1]+[M.2][M.1]+r2[M.2] .

Denne ligningen (Mayo-Lewis-ligningen) gir endringen i molforholdet mellom monomerenhetene i polymeren på observasjonstidspunktet som en funksjon av det øyeblikkelige konsentrasjonsforholdet [M1] / [M2] i monomerblandingen og gjelder kun for små omdannelser. Det indikerer sammensetningen av polymeren som dannes i hvert øyeblikk av polymerisasjonen. Siden [M1] og M2] konstant endres under reaksjonen, dette er ikke nødvendigvis den endelige sammensetningen. Ved 100 % omdannelse tilsvarer sammensetningen av polymeren naturlig sammensetningen av startblandingen av monomerer.


Video: Qe (Juli 2022).


Kommentarer:

 1. Preruet

  I roten feil informasjon

 2. Zorion

  Jeg beklager, men etter min mening har du ikke rett. Jeg kan forsvare posisjonen. Skriv til meg på PM, så snakkes vi.

 3. Amett

  The agha, so seemed to me too.

 4. Girven

  One god knows!

 5. Tojajar

  In my opinion you are not right. I can defend the position. Write to me in PM, we will talk.

 6. Amsu

  Fantastisk, nyttig innlegg

 7. Prokopios

  Det er synd at jeg ikke kan snakke nå - jeg må gå. Jeg blir løslatt - jeg vil definitivt si min mening om denne saken.Skrive en melding