Kjemi

Spinneprosess

Spinneprosess


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Har du problemer med å forstå leksjonen om spinning? Da kan det hende du mangler følgende grunnleggende:

Introduksjon til reaksjonsteknikk40 min.

KjemiMakromolekylær kjemiReaksjonsteknikk

Spesielt som et resultat av de høye molare massene, gir den tekniske gjennomføringen av polymerisasjonsreaksjoner opphav til en rekke problemer som gjør spesielle prosesstekniske tiltak nødvendig. Leksjonen forklarer problemene som oppstår. Løsningene behandles deretter i de videregående læringsenhetene.

Polymerisasjonsreaksjoner i industrien40 min.

KjemiMakromolekylær kjemiReaksjonsteknikk

Læringsenheten gir en oversikt over kriteriene for polymerisasjonsreaksjoner som påvirker valg av reaktor. Hun presenterer også de ulike typene reaktorer som brukes i polymerisasjoner.