Kjemi

Spektrometerkomponenter

Spektrometerkomponenter


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

UV / VIS spektrometer

Måleprinsipp

Mens fotometre arbeider med lys av en valgt bølgelengde (filterfotometer, spektrallinjefotometer), kan hele spektralområder registreres med spektrometre.

I klassiske UV/VIS-spektrometre spres polykromatisk lys fra forskjellige lyskilder med egnede enheter for bølgelengdevalg, interagerer med prøven (og referansen) i prøverommet og registreres deretter sekvensielt eller samtidig i detektoren.

Enkeltstrålende og dobbeltstrålende enheter brukes.

Strålebane

De enkelte komponentene vises når du kjører over dem. Strålebanen vises trinn for trinn. Ved å velge bølgelengde kan du bytte mellom ultrafiolett (UV) og synlig lys (VIS).


Video: How Does a Spectrometer Work? (Kan 2022).