Kjemi

Elektrolytisk ledningsevne

Elektrolytisk ledningsevne


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Ekvivalent ledningsevne

For å kunne sammenligne løsninger av ulike typer og antall ioner, tilsvarende ledningsevne Λ Er definert:

Λ=κckationzκ: spesifikk ledningsevne ckation:Stoffmengde av kationene per volumfraksjonz:Ladningsnummer på kationene

Den molare ledningsevnen til ionene Λ± er proporsjonal med ionemobiliteten ( F.: Faraday konstant):

Λ±=z±u±F.

Beregningsnotater

  • I definisjonen av Λ kun kationkonsentrasjonen og ladningen forekommer. Siden løsningen er elektrisk nøytral utvendig, gjelder følgende:c+z+=cz
eksempel

N/A2S.O42N/A++S.O42

Kan være c0 prøvekonsentrasjonen av natriumsulfat, gjelder da:

c+z+=2c01=2c0ogc-z-=c02=2c0
  • Følgende gjelder: Stoffmengde av kationene pr cm3 ≙ molaritet c+1000
  • Produktene c+z+ hhv. c-z- angi ekvivalent konsentrasjon av det oppløste stoffet.
Tab. 1
Sammenligning av molvekter og ekvivalentvekter for ulike stoffer
Molar masse [Gmol-1]Ekvivalent masse [Gmol-1]
KCl74,5574,55
N/A2S.O4142,0471,02
Al(OH)378,0026,00

Konverteringsformelen for ekvivalent ledningsevne er således:

Λ=1000κc+z+Λ: Ekvivalent ledningsevne [in S.cm2mol-1]κ:spesifikk ledningsevne [i S.cm-1]z:Ladningsnummer for kationene [in molL.-1]

En sammenligning av de numeriske verdiene for de to 1:1 elektrolyttene sølvnitrat og kaliumnitrat resulterer i 25°C følgende bilde:

ΛKCl=10002,76810-3S.cm-10,02molL.-1=138,4S.cm2mol-1
ΛAgNEI3=10005,76103S.cm-10,05molL.-1=115,2S.cm2mol-1

Konklusjon

Verdiene til de ekvivalente ledningsevnene er nærmere hverandre enn den spesifikke ledningsevnen, men de er ikke de samme.


Video: Moleculen, zouten en metalen 2 Geleidbaarheid uitgelegd (Kan 2022).