Anbefalt Interessante Artikler

Kjemi

3.1 - Cimetidin - magesår

Helicobacter pyloriLebenslange InfektionLange Zeit galten eine Magenschleimhautentzündung (Gastritis) undMagengeschwüre als typische Managerkrankheiten, hervorgerufen durchÄrger und Stress. Anfang der achtziger Jahre entdeckten jedoch dieaustralischen Forscher Marshall undWarren, dass diese Erkrankungen häufig durch dasBakterium Helicobacter pylori(H.
Les Mer
Kjemi

Den kjemiske bindingen

Elektronspektra av mesomere forbindelser Delokaliseringen av π-elektroner kan være betydelig, avhengig av antall konjugerte dobbeltbindinger. π-bindingssystemet er dannet av et antall MO-er som tilsvarer antallet p-orbitaler som er involvert. Energitilstandene til de bindende og antibondende MO-ene beveger seg nærmere og nærmere hverandre.
Les Mer
Kjemi

Flip flops

Simulering av en RS-flip-flop Utrolig nok kan et bistabilt minneelement bygges fra elementære porter ved å bruke en enkel tilbakemeldingskrets
Les Mer
Kjemi

Påvisning av kobolt

Sliter du med å forstå enheten for deteksjon av kobolt? Da mangler du kanskje følgende grunnleggende: Separasjonsprosess60 min.KjemiUorganisk kjemiKvalitativ analyse Læringsenheten beskriver separasjonsprosessen for kvalitativ påvisning av kationer og anioner. Informasjon om gjennomføring av forsøket er gitt og reaksjonene som finner sted samt relevante kjemiske sammenhenger er forklart.
Les Mer
Kjemi

Heterogen katalyse

Entdeckung und Entwicklung der heterogenen KatalyseDas Wissen über die katalytische Wirkung bestimmter Stoffe ist alt. 5000Jahren entdeckten die Ägypter, dass Hefe Zucker in Fruchtsäften zu Alkohol verwandelt. ImAltertum wurde die Essigsäureherstellung aus Ethanol beschrieben. Beide Prozesse beruhen aufder katalytischen Wirkung von Enzymen.
Les Mer
Kjemi

Feilberegning

Eksempler Her beregnes maksimale feil for noen ofte forekommende funksjoner av formen z = f (x, y), der x og y representerer uavhengige målbare størrelser Δzmax = | fx (x¯, y¯) Δx | + | fy ( x¯, y¯) Δy | Sum funksjon z = x ± y. De partielle deriverte er fx = 1fy = ± 1, og den maksimale feilen Δzmax = | Δx | + | Δy | dvs.
Les Mer